hola

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda obre ei dijous 20 d’octubre el termini per a la persentació de sol·licituds a la convocatòria de subvencions a la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’accessibilitat i de rehabilitació d’edificis.

El Consistori destina una partida de 100.000 euros amb l’objectiu de fomentar aquestes actuacions. El termini es tancarà el 7 de novembre.

El regidor d’Habitatge, Sergi Hernández, recorda que l’impuls de la instal·lació d’ascensors i de la rehabilitació d’edificis residencials en el municipi és un dels principals eixos del Pla de Mandat 2019-2023 de l’ Ajuntament, “com a resposta a la preocupació social existent des de fa anys per millorar les condicions d’habitabilitat i d’accessibilitat en els edificis d’habitatges”.

L’Ajuntament ha establert dues línies d’ajut. La primera està vinculada al foment de la millora de l’accessibilitat i la instal·lació d’ascensors i es consideren actuacions subvencionables: les primeres instal·lacions d’ascensors, incloent-hi les obres que es justifiquin com a indispensables per a l’actuació, com ara la demolició i nova execució del nucli d’escales; totes aquelles obres o instal·lacions no relacionades amb ascensors que suposin una millora en les condicions d’accessibilitat dels edificis i dels seus accessos (supressió de graons, formació de rampes, instal·lació de baranes, videoporters...); i la instal·lació o adequació a la normativa vigent d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors. La segona línia d’ajut correspon al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Es consideren subvencionables les obres de conservació dels edificis unifamiliars i plurifamiliars que disposin d’un Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades com importants, greus o molt greus. En particular, segons explica la Regidoria d’Habitatge, les obres relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, mitgeres, patis dels edificis, cantells de balcons i voladissos. També les relatives a instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici que poden representar un risc per a la seguretat i la salubritat de les persones; i les relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical dels edificis.

Poden ser beneficiàries les juntes de comunitats de propietaris (divisió horitzontal), els propietaris d’edificis plurifamiliars d’habitatges (sense divisió horitzontal) i el propietaris d’habitatges unifamiliars, que compleixin els requisits que estableixen les bases que es podran consultar en aquest web municipal.

L’Ajuntament destaca que a causa de les dificultats sobrevingudes que ha causat la pandèmia de Covid-19 es podran presentar a la convocatòries les obres que s’hagin començat o executat a partir de l’1 de gener del 2020 i que, a més, n’hagin obtingut la llicència urbanística o efectuada la comunicació prèvia també a partir de l’1 de gener de 2020.

La quantia màxima de la subvenció, per a les dues línies, serà del 20% del cost subvencionable de l’actuació, si bé, el límit màxim de la línia 1 (accessibilitat i ascensor) serà de 2.000 euros per habitatge i de la línia 2 (rehabilitació) serà de 1.000 euros per habitatge. El límit màxim general per Junta de propietaris serà a la línia 1 un màxim 20.000 euros i a la línia 2 un màxim de 10.000 euros.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i es resoldrà a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits establerts i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració que prima les sol·licituds per primeres instal·lacions d’ascensors a edificis als quals hi resideixin persones amb grau de mobilitat reduïda indefinida, o majors de 65 anys, o sol·licituds d’obres de rehabilitació no iniciades o que puguin representar un risc per a la seguretat i la salubritat de les persones.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altres subvencions, ajudes, o beneficis fiscals atorgats per altres administracions o ens públics o privats amb la mateixa finalitat. El termini màxim per justificar l’execució de les actuacions subvencionables serà el 30 de juny de 2025.


Foto: Ascensor d'un bloc d'habitatges a Can Folguera / L'Informatiu

0
0
0
s2sdefault

Altres notícies

El parc de Pere Bufí acollirà la revetlla del Casal Popular Pit Roig
21 Jun 2024 09:12 - RedaccióEl parc de Pere Bufí acollirà la revetlla del Casal Popular Pit Roig

El Casal Popular Pit Roig organitza la revetlla Sant Joan popular aquest diumenge 23 de juny al parc [ ... ]

La Xarxa de Centres Cívics fa una sortida el 27 de juny a Gallecs
21 Jun 2024 09:11 - RedaccióLa Xarxa de Centres Cívics fa una sortida el 27 de juny a Gallecs

La Xarxa de Centres Cívics programa el 27 de juny una sortida-taller a Gallecs amb la col·laboració [ ... ]

La Corporació dona el seu suport als malalts d’ELA en el Dia Mundial
21 Jun 2024 09:06 - RedaccióLa Corporació dona el seu suport als malalts d’ELA en el Dia Mundial

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda s’adhereix avui divendres 21 de juny a la campanya Fes [ ... ]